Bádáte, vyvíjíte či zkoumáte na TUL?

Máte zajímavou myšlenku, nápad, objev, vynález nebo jiný výsledek vědecké činnosti? Rádi vám zdarma pomůžeme vaši práci komercializovat.

Ozvěte se nám

Co pro Vás můžeme udělat?

Prodejte výsledky své výzkumné činnosti. Své nápady, poznatky či technologie můžete rozvíjet i komerčně a přispět tak k rozvoji společnosti. Jste-li vědkyně či vědec z Technické univerzity v Liberci, rádi vám bezplatně poradíme, jak vaši práci uplatnit v praxi a vstoupit s ní na trh. Samozřejmě vám následně s celým procesem pomůžeme.

Pomůžeme se založením spin-off společnosti

Pomůžeme se založením spin-off společnosti

Poradíme v oblasti duševního vlastnictví (DV)

Poradíme v oblasti duševního vlastnictví (DV)

Provedeme vás procesem komercializace

Provedeme vás procesem komercializace

Najdeme vám obchodní partnery a investory

Najdeme vám obchodní partnery a investory

Identifikujeme a rozvineme obchodní příležitosti

Identifikujeme a rozvineme obchodní příležitosti

Zkonzultujeme váš projekt a jeho potenciál

Zkonzultujeme váš projekt a jeho potenciál

Co je spin-off společnost?

Spin-off společnost je takový typ podnikatelského subjektu, který byl založen za účelem využití duševního vlastnictví, zpravidla takového, které vzniklo na univerzitě. Jeho cílem je komercializace výsledků vědecké práce, tedy různých vynálezů, technologií atp. Univerzita do této společnosti pak může vstoupit jako vlastník podílu. Založení spin-offu vám nebrání nadále pracovat jako zaměstnanec univerzity.

Jak probíhá
spolupráce s TUC TUL?

Schůzka

Rádi se s vámi sejdeme a probereme, jaké jsou vaše představy, cíle a možnosti.

Administrativa

Pomůžeme vám vyplnit oznámení o duševním vlastnictví (DV), zkontrolujeme smlouvy a současný stav DV.

Analýza

Na základě vašich informací zpracujeme analýzu trhu, získáme zpětnou vazbu a zhodnotíme reálný potenciál vašeho DV.

Dovývoj

Pravděpodobně bude potřeba na základě získané zpětné vazby výsledek upravit – vyvinout prototyp, ověřit možnosti průmyslové výroby apod.

Komercializace

Najdeme vám vhodného komerčního partnera a provedeme vás celým procesem komercializace vaší práce.