The University Company TUL

Prodáváme vědu

Jsme dceřinou společností Technické univerzity v Liberci a věnujeme se přenosu poznatků a technologií z univerzity do společnosti.

Na co se zaměřujeme?

Zakládáme spin-offy

Dojednáváme licence a převody duševního vlastnictví

Poskytujeme konzultace ohledně komercializace, podnikatelských záměrů a přenosu poznatků

Hledáme obchodní partnery

Zjišťujeme komerční potenciál technologií

Podporujeme PR prezentaci vědeckých výsledků