Kdo jsme

The University Company TUL je dceřiná společnost Technické univerzity v Liberci. V roce 2022 se společnost transformovala z Vysokoškolského podniku Liberec, který pro univerzitu obstarával servisní služby, na agenturu pro transfer znalostí. Nyní TUC TUL zajišťuje podporu komercializace vědeckých vynálezů na půdě TUL. Cílem společnosti je maximalizovat uplatnění vědeckých výsledků ve společnosti. Snažíme se udělat všechno pro to, aby výsledky našich vědců přispěly k rozvoji společnosti a zároveň zajistily univerzitě a samotným vědcům prostředky na další výzkum a vývoj.

The University Company TUL, s.r.o.
Studentská 1402/2 460 01
Liberec
IČ: 43227112
DIČ: CZ43227112

Naše webová adresa je: http://tuctul.cz.

Cookies

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní údaje Subjektu údajů poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti The University Company TUL, s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů v rozsahu minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že má Subjekt údajů právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam se posílají vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.